logo
Szkoła Patronacka
Skip Main MenuSkip Linki

LinkiSkip Licznik odwiedziń

Licznik odwiedziń

Skip Liczba gości online

Liczba gości online

Aktualności

Picture of Magdalena Wilk-Konieczna
POPRAWNA POLSZCZYZNA w SP8
by Magdalena Wilk-Konieczna - Tuesday, 1 September 2015, 05:05 PM
 
Zaczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim akcja POPRAWNA POLSZCZYZNA w SP8. Od jutra uczniowie będą przepisywali notatki z tablicy, stąd na początek krótkie przypomnienie.

MÓWIMY: Co tam jest napisane?
NIE MÓWIMY: Co tam pisze?

(Edytowany przez Krzysztof Raczewski - wtorek, 1 wrzesień 2015, 16:17)

Zakopane 2010
PODRĘCZNIKI DLA KLAS I GIMNAZJUM
by Krzysztof Raczewski - Monday, 31 August 2015, 01:39 PM
 
Informujemy, że uczniowie klas 1 gimnazjum otrzymają komplet darmowych podręczników po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem wypożyczenia podręczników (KLIK) i po wypełnieniu przez rodzica/opiekuna prawnego umowy wypożyczenia podręczników (KLIK). Formularze umowy zostaną rozdane uczniom przez wychowawców klas I dnia 1 września 2015 r.
Zakopane 2010
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015-2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
by Krzysztof Raczewski - Friday, 28 August 2015, 10:37 PM
 
8.00 akademia dla klas I Szkoły Podstawowej nr 8 w sali gimnastycznej
8.00 zbiórka uczniów klasy IVb w holu SP8
9.20 zbiórka uczniów klas II - IV w holu SP8 klas V - VI przed szkołą
9.30 Msza Św. w Kościele Św. Ducha
10.30 spotkanie uczniów klas II – VI z wychowawcami w salach lekcyjnych
Zakopane 2010
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015-2016 GIMNAZJUM NR 1 I V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
by Krzysztof Raczewski - Friday, 28 August 2015, 10:36 PM
 
8.30 godzina wychowawcza klas I – III Gimnazjum oraz I, II Liceum z wychowawcami w salach lekcyjnych
9.30 Msza Św. w Kościele Św. Ducha (uczniowie idą pod opieką nauczycieli wg poniższego przydziału) Uczniowie, którzy nie uczestniczą w Mszy Świętej pozostają pod opieką świetlicy szkolnej (K.Pytlik)
10.30 akademia dla wszystkich uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego oraz wszystkich nauczycieli ZSS na placu apelowym a w przypadku niepogody na korytarzu w budynku ZSS (uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli wg poniższego przydziału)
Zakopane 2010
INFORMACJE NA TEMAT STYPENDIUM SZKOLNEGO
by Krzysztof Raczewski - Friday, 28 August 2015, 01:58 PM
 
Wniosek można złożyć w kancelariach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 oraz przy ul. Michałkowickiej 105 w terminie od 01.09.2015r. do 15.09.2015r. lub w siemianowickiej szkole do której dziecko uczęszcza, w terminie od 01.09.2015r. do 14.09.2015r.

Dochód na osobę w rodzinie ucznia oblicza się zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) – nie może przekraczać 456 zł netto na osobę lub 542 zł netto na osobę, w pryzpadku gdy prowadzi gospodarstwo jednoosobowe.

Wnioskodawcy we wniosku wypełniają wszystkie pozycje za wyjątkiem wstępnego sprawdzenia wniosku pod względem formalnym przez wyznaczonego pracowników Wydziału Edukacji, znajdującego się na ostatniej stronie wniosku.
Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:
1. Zaświadczenie o zarobkach netto (wszystkich członków rodziny, którzy pracują i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe) za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku tj. sierpień 2015r.
2. Kserokopia decyzji bądź zaświadczenie (z ZUS) lub odcinek (z banku, poczty), potwierdzająca wysokość emerytury/ renty za miesiąc sierpień 2015r.
3. Jeżeli w rodzinie ucznia jakakolwiek osoba otrzymuje alimenty należy dołączyć kserokopię decyzji lub odcinek (z banku, poczty) z miesiąca sierpnia 2015r . lub oświadczenie o dobrowolnych alimentach.
4. W przypadku, gdy osoby wymienione w pkt III prowadzą odrębne gospodarstwo domowe, wnioskodawca dołącza oświadczenie w tej sprawie.
5. Jeżeli w rodzinie jest pełnoletnie rodzeństwo należy przedstawić zaświadczenie o pobieraniu nauki bądź zaświadczenie o zarobkach (netto) za miesiąc sierpień 2015r. lub oświadczenie dot. statusu bezrobotnego.
6. W przypadku nie otrzymywania świadczeń do których wnioskodawca jest uprawniony, do wniosku proszę dołączyć oświadczenie potwierdzające ów fakt.
7. Jeżeli w rodzinie jest osoba bezrobotna, nie zarejestrowana w PUP, wymagane jest oświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej z klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
8. Należy OBOWIĄZKOWO wybrać formę stypendium (pkt. IV).
9. Do wszystkich zaznaczonych źródeł dochodu przez Wnioskodawcę należy złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu - zaświadczenie albo oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.”


WNIOSEK POWINIEN BYĆ KOMPLETNIE WYPEŁNIONY I PODPISANY!!! WNIOSKODAWCY, KTÓRZY ZŁOŻĄ WNIOSKI NIEKOMPLETNE BĘDĄ WZYWANI DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW W DOKUMENTACJI.
Zakopane 2010
TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH JUŻ DOSTĘPNE
by Krzysztof Raczewski - Friday, 28 August 2015, 11:44 AM
 
Zakopane 2010
LEKKI TORNISTER :)
by Krzysztof Raczewski - Tuesday, 25 August 2015, 11:55 AM
 
Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

  • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia, powinien posiadać ergonomiczną,
  • odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
  • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
  • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej, tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
  • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców, zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
  • tornister należy nosić na obu ramionach, konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy,
Lekki tornister

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

  • obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
  • noszenie dodatkowych słowników i książek,
  • noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami, rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),
  • niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów,

Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole jak i w domu, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych tj. oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji).
Zakopane 2010
Basen nieczynny!
by Krzysztof Raczewski - Monday, 17 August 2015, 09:28 PM
 
Informujemy, że basen będzie nieczynny do odwołania.
Przepraszamy
Zakopane 2010
PODRĘCZNIKI DLA KLASY I GIMNAZJUM
by Krzysztof Raczewski - Thursday, 30 July 2015, 01:42 PM
 
Podręczniki dla klas I Gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 są podręcznikami wieloletnimi, zakupionymi przez szkołę.

Uwaga!
Uczniowie zakupują tylko podręcznik do RELIGII


Religia:
Autor Red. W. Kubik, „Szukam Was”, Wydawnictwo: WAM, Nr dopuszczenia: AZ–31–01/10–KR-1/11
Picture of Leszek Małyszek
Letnie Mistrzostwa Polski w Pływaniu rocznika 2001
by Leszek Małyszek - Monday, 6 July 2015, 06:42 AM
 
Upalny weekend za nami. W całej Polsce żar lał się z nieba i gorąco było nawet w cieniu. w tych warunkach blisko 600 zawodniczek i zawodników z całej Polski stanęło do walki o miano najlepszych pływaczek i pływaków w swoim roczniku 2001. Oczywiście nie zabrakło naszych reprezentantek czyli Aleksandry Piskorz i Wiktorii Redzimskiej oraz ich trenera Leszka Małyszek. Startujące w barwach UKS WODNIK Siemianowice i reprezentujące naszą szkołę oraz Miasto mimo nielicznego składu postawiły, nie na ilość, a na jakość. a w tym przypadku jakość była najwyższej klasy.

W Trzy dniowych zmaganiach nasze dziewczyny dostarczyły Rodzicom, Trenerowi i wszystkim kibicującym niezapomnianych wrażeń. I tak:

Aleksandra Piskorz - "rozkręcała się" z dnia na dzień gdzie w pierwszym dniu na dystansie 50 st. klasycznym zajęła piąte miejsce w finale A. W drugim dniu w porannych eliminacjach weszła z pierwszym czasem do finału A na 200 m stylem klasycznym lecz popołudniu mimo rewelacyjnego startu i poprawy czasu zajęła najgorsze dla sportowca miejsce czwarte. Ale to nie wszystko ostatniego dnia Ola pokazała na co ją naprawdę stać i z ósmego miejsca w porannych eliminacjach na 100 m st. klasycznym płynąc na bocznym torze w popołudniowym finale "odpaliła rakietę" na ostatnich 20 metrach wyścigu i wypływała SREBRNY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI!!!!!.

Wiktoria Redzimska - podobnie jak Ola z dnia na dzień startowała coraz lepiej i mimo braku startów w popołudniowych finałach uzyskała rewelacyjne czasy bijąc dotychczasowe swoje rekordy życiowe, zajmując odpowiednio na 50 i 100 m stylem grzbietowym 27 i 33 miejsce w naszym championacie.

Gratuluję osiągniętych sukcesów, dziękuję za cały rok ciężkiej pracy, wasz trud i wysiłek włożony w trening oraz WIIIEEELLLKKKIE SERCE do walki mimo waszego niskiego wzrostuSzeroki uśmiech. Dziękuje również rodzicom za poświęcenie, zaangażowanie i za bycie z wami w tych trudnych chwilach wzmożonego wysiłku jak i chwilach tak radosnych gdy się rywalizuje z najlepszymi i staje się na podium wśród nich.
Chciałbym również podziękować wszystkim tym którzy przyczynili się do sukcesu czyli trenerce Karolinie za udostępnianie toru i cierpliwośćPuszczenie oczka oraz trenerowi Grzegorzowi bez którego nie było by was u mnie.

A teraz życzę udanych wakacji i odpoczynku wasz trener Leszek Małyszek.

Ola i Wiktoria prawie sweet focia tylko brak dziubków II miejsce Razem na podium


LINK do GALERIIOrzeł Biały
Siemianowicki Uniwersytet Najmłodszych
Siemianowicki Uniwersytet Najmlodszych
LEKCJA MATEMATYKI PO ANGIELSKU W ZSS
V Liceum Ogólnokształcące
Zapewnij sobie sukces
Blog
Skip Ostatnio na blogu
Blog klasy artystycznej
Blog
Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 Today Thursday, 3 September 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Tuesday, 1 September 2015, 04:26 AM

Course updates:

Updated Resource:
Zastępstwa GM1 + VLO

Updated Resource:
Zastępstwa SP8

New forum posts:

Skip Fotka z galeriiSkip Online Users

Online Users

(last 720 minutes)
None
Skip Login